Energie armbanden

Miljoenen mensen gebruiken de positieve effecten van magnetische energie om hun gezondheid te verbeteren en het gevoel van welzijn en wel in het bijzonder voor meer energie, meer balans en minder stress.

Het gebruik van magneetkracht voor het gevoel van welzijn is al duizenden jaren oud.

Continue Reading

Repetitive Strain Injury (RSI)

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. Deze klachten worden veroorzaakt door repeterende bewegingen. De klachten bestaan uit chronische pijn, stijfheid, tintelingen en/of een koud of dood gevoel.

RSI staat bekend als een aandoening onder beeldschermwerkers, ook wel aangeduid als ‘muisarm’. Maar ook andere beroepsgroepen als kassapersoneel, musici, lopende-bandwerkers, slagers en postbodes kunnen RSI-klachten ontwikkelen.

Continue Reading

Onze knie

Hoe ziet het kniegewricht eruit?

De knie is de schakel tussen het bovenbeen en het onderbeen. Er zijn drie botstukken betrokken bij de kniebewegingen. Deze botstukken zijn het bovenbeen (femur), in het onderbeen het scheenbeen (tibia) en aan de voorzijde de knieschijf (patella). Het kniegewricht bestaat eigenlijk uit twee gewrichten, namelijk het gewricht tussen bovenbeen en het scheenbeen en het gewricht tussen de knieschijf en het bovenbeen. Omdat deze twee gewrichten binnen één gewrichtskapsel liggen wordt het functioneel als één gewricht gezien.

Continue Reading

Een hielspoor

Hielspoor is een ontsteking bij de aanhechting van de peesplaat onder de voet aan het hielbeen. Eigenlijk is hielspoor een vergevorderd stadium van een peesplaatontsteking. De ontsteking is dan zo ver doorgegaan, dat er een benige uitwas is ontstaan aan de onderzijde van het hielbeen. Zie ook de röntgenfoto rechts.

Een enkele keer wordt er hielspoor gezien aan de achterzijde van de voet. Deze zit dan ter hoogte van de aanhechting van de achillespees aan het hielbeen.

Continue Reading

Een bunion van de teen

Wat is een bunion?

Bij de grote (en ook de kleine) teen zit het bot vlak onder de huid. Omdat de huid soepel over het gewricht moet kunnen glijden, zit er een holte met slijmerig vocht tussen de huid en het gewricht, de zogenaamde slijmbeurs.

Continue Reading

Hallux rigidus & Hallux valgus

Hallux rigidus (verstijving van de grote teen)

Een hallux rigidus is een verstijving van de grote teen als gevolg van slijtage. Meestal staat de teen rechtuit en is de functie van de grote teen beperkt.

De functie van de grote teen is belangrijk tijdens het lopen. De afzet wordt voor een deel door de grote teen verricht. Daarom is de grote teen ook extra gevoelig voor slijtage; dit gewricht vangt de grootste druk op tijdens het lopen.

Continue Reading

Uw voeten en tenen zijn belangrijk

De voeten spelen een belangrijke rol in het leven. Ze moeten je je hele leven dragen en worden dagelijks gebruikt. Voetproblemen zijn dan ook vaak een groot struikelblok voor degene die er last van heeft, hoe klein de klachten ook zijn.

Vaak hebben we daar zelf schuld aan om schoenen te kopen die misschien zeer modieus of heel geriefelijk zijn maar niet echt voldoen aan de eis van een goede schoen.

Continue Reading

Hamertenen en klauwtenen

Wat zijn het en hoe kom je er van af.

Klauwtenen en hamertenen zijn verschillend, maar lijken wel op elkaar. En vaak wordt voor klauwtenen ook de term hamertenen gebruikt en visaversa.

Er is sprake van klauwtenen als de eerste twee teenkootjes van een teen in een onnatuurlijke hoek staan ten opzichte van elkaar. Het uiteinde van de teen raakt dan de grond. Er is sprake van een dynamische klauwteen als de de stand nog corrigeerbaar/beweeglijk is. Is de stand blijvend en dus niet meer te corrigeren, dan is het een gefixeerde klauwteen.

Continue Reading